دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
دستوردرست کردن آب زرشک 

طرز تهیه آب زرشک:

ابتدا 250 گرم زرشک آبگیری (زرشک سیاه) راباآب سرد میشوییم تا گردوخاک آن برود سپس برروی آن از شیر آب داغ به اندازه دو برابر وزن آن آب می ریزیم ودر یخچال می گذاریم تا 24 ساعت بماند وآن را بعد از زمان مشخص شده صاف می کنیم واین کار را تا سه مرتبه تکرار می کنیم مرتبه آخر هنگام آب ریختن آن را بادست ورز میدهیم  ومواد بمدت24 ساعت بماند وسپس صاف می کنیم آب صاف شده دراین مرحله آب زرشک طبیعی است .صفراوی ها ودموی ها می توانند استفاده نمایند روزی 1 لیوان .