پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
درجمع خواهران تبلیغات اسلامی 

سخنراني محقق طب اسلامي در جمع خواهران فعال فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي .