یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
درجمع بانوان معتکف 

استاد جليل بابايي از اساتيد تغذیه درقرآن روز 22 رمضان در جمع بانوان معتکف مسجد جامع ملاير سخنراني کرد.اند .استاد جليل بابايي در اين سخنراني در خصوص مواد غذايي و آثار آن بر روان و جسم انسان مطالبي رابيان کرد.وي گفت:در قرآن آياتي وجود دارد که با عمل به آن مي توان يک عمر از جسم و روان سالمي برخوردار بود ولي متاسفانه توجهي خاصي به اين موضوع نمي شود.مطمئنا با عمل به اين آيات قرآن مي توان يک عمر از سلامت کامل برخوردار بود و هيچ گونه بيماري در بدن شخص ايجاد نشود .استاد جليل بابایی. در پايان سخنانش توصيه هايي در مورد چگونگي صرف غذا و آداب آن و مضرات مصرف بعضي از مواد غذايي رايج در جامعه کنوني ما به معتکفين نمود.