شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
شکلا میوه ای توپی 

                            شکلات توپی میوه ای خام