یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
پروستات 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

پروستات مردان : قبل از اینکه پروستات  دچار عارضه جبران ناپذیری شود باید به فکر مداوا بود و از تورم ( بزرگ شدن ) پروستات جلو گیری کرد که در پر سش وپاسخ درمان آن آمده است  .از خوردن غذاهای غیر سالم مخصوصا ازکباب های امروز اجتناب کنید روش غذا خوردن وشربت عسل درسال درشربت عسل یک قاشق مغز تخمه خربزه یا تخمه کدو  تا 15 روز اضافه نمائید .