یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَلَمِين 

خیلی ها غر میزنن زیادهم غر میزنند همش از زندگی می نالند هی میگن اینو کم داریم آنو کم داریم اینجا ایراد داره آنجا ایراد داره همش نصف خالی لیوان را می بینن یکی نیست بگه آخه با انصاف اگر به خاطر چیزهای که تو نداری غر می زنی ، لاقل برای چیزهای که داری شکر کن تازه یک مدت که بگذره متوجه می شی اگر چیزی هم نداشتی مقصر یاخودت یا اطرافیان بودن یا اصلا به صلاحت نبوده که داشته باشی آن وقت دوست داری برای داشته ونداشته ات بگی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَلَمِين سوره مبارکه  فاتحه آیه ستايش خداى را كه پروردگار جهانيان است.2

منبع :

قرآن خودمونی