یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
آلبالو 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

قویترین ضد التهاب وآنتی اکسیدان درمیان میوه هابوده ودردرمان نقرس نقش بسیارخوبی دارد کمک به درمان روماتیسم وبسیاری از سرطانهاوبه تاخیر انداختن روند پیری واختلال خواب دربعضی افراد را جبران می نمائید.ارزش غذای این میوه یکی از غنی ترین منابع ویتامین های ث وب وای داراست مصرف 75گرم آلبالو درروزتا 15 روزباعث کاهش اسید اوریک خون وکنترل درد ناشی از نقرس می شود .آلبالو باعث کاهش افزایش چربی وقند خون ونیز تجمع چربی درکبد می شود.جلیل بابایی 1391/2/12