شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظم  

 

علل ایجاد عادت ماهیانه نامنظم

1-عدم تعادل موقت هورمونی که گاهی دراوایل بلوغ وگاهی پس اززایمان تا چند ماه وگاهی بخاطر نزدیک شدن زن به سن یائسگی میباشدکه اینها علل عدم تعادل هورمونی است .

ادامه دارد......