یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
خرید تاریکی 

بعضی ها هر روز بیشتر از دیروز غرق زرق و برق دنیا می شن.طوری که دیگه فرصت فکرکردن هم ندارن تاصحبت ازخداومعنویت میشه سرشون رامیکنن تو وسایل دورو برشون واصلا نمی خوان نورالهی بهشون بخوره نورالهی همیشه بوده وهست ولی اهل دنیا ازش فرارمی کنن اهل دنیا دوست دارن بیراهه برن و توگمراهی بمونن. قرآن خیلی وقت پیش این آیه رو درمورد این آدم ها گفته بخشی ازآیه 16 بقره أُوْلَئكَ الَّذِينَ اشْترََوُاْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى آن ها کسانی هستند که هدایت رابه گمراهی فروختند.