شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می نمایم     ــ    
 
هدایت ناپذیر 

یه وقت هایی دوست داری چیزهایکه بلدی یا تجربه های که داری روبه دیگران انتقال بدی میخوای بگی من این راهو رفتم مثل کف دست میشناسمش ، اینجاش راهه ، اینجاش چاهه ، ولی کسی گوشش بدهکارنیست ازاین گوش میشنون و از آن گوش درمیکنن ،اصلا مثل اینکه چاهو از راه  بیشتر دوست دارن ، تازه میفهمی پیامبرها چی کشیدن ، ازدست مردم روزگارشون ، تازه میفهمی حضرت محمد (ص) چقدرغصه مردمو خورد. خداهم تو قرآنش گفته که اینان هدایت شدنی نیستن بخشی ازآیه 16 بقره. َ مَا كاَنُواْ مُهْتَدِين .هدایت پذیرنبودن