یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
نماز 

بهترین راه ارتباط باخدای تبارک تعالی ، نمازاست .دنیا میخواهی , آخرت می خواهی، حب اهل بیت (ع) می خواهی .ملاقات باامام زمان (عج ) میخواهی هرچه میخواهی نماز، نماز.