ایام فاطمیه تسلیت     ــ    
 
شربت مویز 

شربت مویز :مویز 250 گرم (مویز سیاه) 24 ساعت در آب گرم بماند سپس مخلوطش کرده و آب آن را که غلیظ است روزی سه مرتبه 1قاشق غذا خوری بصورت شربت استفاده می کنیم. این شربت برای افسردگی بسیار خوب است.