حضرت على عليه‏السلام كليد حل همه مشكلات را قرآن معرفى مى‏كند
 
نوشیدنی های سرد 

شیر بادام چرب :
مواد لازم : مغز بادام خام پنجا ه گرم ، بادام هندی خام 10 عد د، عسل سه قاشق غذا خوری ،آب 4 لیوان
طرزتهیه : مثل شیر بادام که قبلا گفتیم ، این نوش یدنی را به عنوان یک وعده غذایی میتوان استفاده کرد بسیار پرانرژی ودارای املاح وویتامین های زیادی است
خواص: این نوشیدنی برای رشد کودکا ن ونوجوانا ن مفید وباعث لطافت پوست می شود والکترولیت های بدن را تا مین می کند

شیر گردو:
مغز گردوی سالم پنجاه گرم ، عسل سه قاشق غذاخوری، آ ب چهار لیوان، این شیر همانند شیربادام است
خواص : این نوشیدنی آرام بخش بوده،دررفع مشگل بی خوابی موثر است قبل از خواب یک لیوان از آ ن را به آرامی وجرعه جرعه بنوشید تا پنج دقیقه به طول بیانجامد . افراد مبتلا به بیماری صرع از خوردن آ ن خودداری کنند .

شیرپسته :
مغز پسته خام وسالم پنجاه گرم عسل 3 قاشق غذاخوری آب چهار لیوان، طرز تهیه آ ن هما نند شیر بادام است.
خواص: این نوشیدنی گوارا برای بیمارانی که دچار کم خونی هستند وکم بود آهن دارند بسیار مفید است برای افرادی که آ هن آ نها بالا است از خوردن آ ن خودداری نمایند

شیر فندق:
مقدار وطرز تهیه همانند شیر بادام است .
خواص : این نوشیدنی بسیار خوش طعم است مصرف یک الی دو لیوان درروزبرای پایین آوردن فشار خون موثر است

شیرخرما :
مغزبادام خام وشیرین50 گرم، عسل2قاشق غذا خوری،خرمای رسیده ده عدد ،آب سه لیوان،طرز تهیه همانند شیر بادام است .
خواص : این نوشیدنی برای آرتروز وپوکی استخوان بسیار مفید است

شیرمخصوص نیروزا:
مواد لازم .مغزبادام خام بیست عدد، مغزگردوچهارعدد ، مغز پسته خام پانزده عدد، بادام هندی پنج عدد، چلغوزخام تازه ده عدد،عسل سه قاشق غذاخوری، خرمای رطب هفت عدد، موزیک عدد، کنجدخام پوست کنده یک قاشق غذاخوری، آب پنج لیوا ن، زعفران نصف قاشق چای خوری.
طرزتهیه : پوست بادام را پوست بکنید هسته خرما را درآورید وچلغوزها راهم ازپوست جدا کنید.حا ل تمام مواد را درمخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت شیردرآ ید.
خواص : این نوشیدنی نیروزا مخصوص ورزشکارانی است که ورزش های سنگینی انجام می دهند .: مواد لازم . شاه توت رسیده یک کیلو، عسل پانصد گرم ، آ ب سردبه مقدارلازم

شربت آ ب وعسل :
موادلازم. عسل نیم کیلو ، آ ب سه کیلو
طرزتهیه : عسل را با آ ب مخلوط کرده وروی حرارت ملایم بجوشانید وکف آ نرا مرتب بگیرید تا آ ب آ ن نصف شود شربت آ ماده است.

شربت شاه توت:
شاه توت را به همراه عسل درمخلوط کن مخلوط کنید سپس محلول بدست آمده را از صا فی بگذرانید تا ماده اولیه شربت آ ماده شود یک سوم لیوان را از شربت وما بقی را از آ ب پرکرده وهم بزنید ومیل نما ید.
خواص: از این شربت می توان در بیماری های کبد ، پوستی وتنظیم دستگاه گوارش استفاده نمود.

شربت سیب :  
مواد لازم :سیب درختی رسیده یک کیلو ، عسل سیصد گرم
طرز تهیه: آ ب سیب را بگیرید درضمن آ ب گیری عسل را به آ ن اضافه کنید وخوب هم بزنید تا کاملا مخلوط شودحا ل مواد شربت آ ماده است نصف لیوان شربت وما بقی را آ ب مخلوط کنید وهم بزنید تا محلول یک نواختی بدست آ ید وسپس آ ن را به آ رامی میل کنید
خواص : این شربت بسیار آ رام بخش ونشاط آوراست وبرای تبخا ل وآ فت دها ن مفید است.

شربت گلابی : هما نند شربت سیب است

شربت زرشک:
مواد لازم : زرشک آ بگیری پنجاه گرم، آ ب به مقدار لازم.
طرز تهیه : زرشک را تمیز کرده وبا آ ب سرد بشوئیدوسپس در ظف پریکس بریزید چهار برابر وزن آ ن آ ب اضافه کنید وبرای چند دقیقه بجوشانید پس از خنک شدن زرشک ها را بما لید تا هسته آ نها جدا شود وبعد از بیست وچهار ساعت که ماند ورنگ خود را به آب میدهد وبعد مخلوط را صاف کرده وبه بطری بریزید ودریخچا ل نگهداری کنید ودر هنگام مصرف ا ن را با عسل مخلوط کنید کرده میل کنید.
خواص : این شربت برای صفرا بسیا رمفید است .

شربت آ لبا لو:
مواد لازم :البالو رسیده وبدون هسته یک کیلوگرم، عسل پا نصد گرم،
طرزتهیه : ا لبا لو ها را بشوئید ودرصافی قرار دهید تا آب کاملا خشک شود سپس هسته آ نها را جدا کنید وهمراه عسل در مخلوط کن کاملا مخلوط کنید مواد اولیه شربت آ ماده است یک سوم لیوان را از مواد وبقیه را از آ ب پر کرده ومیل کنید.
خواص: این شربت املاح وویتامین های زیادی دارد وبرای ناراهتی های گوارشی کبدی وغلظت خون بسیار مفید است .

شربت جلا ب :
مواد لازم :نبا ت سفید یک کیلو، گلاب سه لیتر، زعفران نیم مثقا ل.
طرز تهیه : نبا ت وگلاب را باحرارت کم بجوشا نید وکف آ نرا بگیرید وصا ف نماییدوسپس زعفران را با گلاب حل کرده وبه آ ن اضا فه کنید هنگام استفاده میتوانید با آ ب وعرقیاتی مثل فرنجمشک یا تخم ریحان وغیره بنوشید.
خواص: بای افسردگی وتقویت قلب واعصاب بسیار مفید است.


شربت مرکب آویشن
 مواد لازم: برگ آ ویشن خشک ده گرم، پوست خشخاش خشک پنج گرم ،گل زوفای خشک ده گرم، عصاره خشک شیرین بیان پنج گرم،تخم رازیا نه پنج گرم، عسل پانصد گرم، آ هفتصدوپنجاه گرم.
طرزتهیه: ابتدا عصاره خشک شیرین بیان را داخل آ ب ریخته وحرارت دهید تا درآ ب حل شودوبعد سایر مواد راداخل عصاره گرم شیرین بیان بریزید وبگذارید ده دقیقه دم بک شد بعد آ نرا صاف کرده وبا عسل مخلوط کنید وبه آرامی حرارت دهید وپس از سرد شدنداخل شیشه تیره رنگ ریخته وپنج مرتبه در روزهر باریک قا شق چای خوری ازآ ن را میل کنید
خواص : این شربت برای تقویت معده خیلی موثر است