دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
آرامش با تلبیه 

تلبینه

پیامبر خدا (ص) فرمود تلبینه دل بیمار راآرامش میدهد وبخشی ازاندوه را می برد .

حرکات دودی روده رازیاد می کند . پوست رانشاط می بخشد وریزش مو را برطرف می کند.

مواد لازم سبوس گندم یک پیمانه . شیر محلی ویا شیر بادام بدون عسل دولیوان . عسل به مقدار لازم .

طرز تهیه : شیر وسبوس را باهم مخلوط کرده ومیگذاریم بجوشد حرارت راکم کرده ومرتب هم می زنیم تا سبوس پخته شود بعد از پخته شدن تلبینه آماده است هنگام خوردن عسل اضافه شود.