یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
جوانه ها 

جوانه ها

مقداری گندم را بشوئید سپس درآب ولرم بریزید هر روز آب آن را مرتب 2 الی 3 مرتبه عوض کنید تا نگندد (بو نگیرد.) 2روز دیگر اگر جای آن گرم باشد سفیدک میزند سپس بر روی پارچه سفیدی ریخته ومرتب خیس نگهدارید .2روز دیگر جوانه شما آماده است تعادل آن را بر هم زده وداخل یخچال نگهداری کنید .تمام جوانه هارا می توانید به همین روش تهیه نمائید فقط درجوانه یونجه بایستی هنگام عوض کردن آب آن ٰٰ، از صافی استفاده نمائید تا  بذر یونجه چون سبک است آب آن را نبرد .شما می توانید انواع جوانه هارا به همین روش تهیه نمائید . مثل جوانه نخود ، گندم ، عدس ، لوبیا، ماش ، وغیره ......